Μετατάξεις 14 υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εγκύκλ...

Την πρόσκληση για μετάταξη 14 υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κοινοποιεί με εγκύκλιο το...

Αποσπάσεις στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Δείτε θέσεις...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναρ...