Ημερίδα του ΙΓΜΕ στο Βόλο για τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχή...

Το έργο «Γεωλογικές Συνθήκες της Αστικής & Περιαστικής Περιοχής Βόλου». Θα παρουσιαστεί αύριο Πέ...