Ο Δημήτρης Παπαγιαννάκος νέος γ.γ. Συντονισμού της Κυβέρνησης...

Ο Δημήτρης Παπαγιαννάκος είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης. Ο κ. Παπαγιαννά...

Ο Δ. Πτωχός προορίζεται για γγ Συντονισμού...

Μετά την παραίτηση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού της κυβέ...