«Χωρίς δημοσιονομική κυριαρχία, δεν θα υλοποιηθεί το ΕΣΠΑ»...

«Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από μεγάλη πίεση και έλλειψη ρευστότητας. Παρόλο που οι χρηματο...