ΑΣΕΠ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων θέσεων επιπέδου Γενι...

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις Προκηρύξεις: α)  ...

Προκήρυξη θέσεων Γενικών Διευθυντών στην Περιφέρειας Αττικής...

Με εγκύκλιο του, ο ΓΓ του ΥΠΕΣ, Κ. Πουλάκης, σημειώνει: «Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 3...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών ...

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” η Προκήρυξη  για την...