Προσλήψεις 5 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμω...

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων (ΔΕ Φύλαξης) με σύμ...

Προσλήψεις καθαριστών στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου...

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων για την αντιμετώπιση επειγουσών περισ...

Προσλήψεις 16 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου...

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...