Προσλήψεις 16 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης...

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένο...

Προσλήψεις 3 ατόμων στο ΓΝ Ξάνθης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικά 3 ατόµων ...

Προσλήψεις 59 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά 59 ατόμων...