Διαφωνίες με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων και τον ΣΥΡΙΖΑ ...

Την παραίτησή του από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Τρικάλων υπέβαλλε ο Αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου, Δημή...

Προσλήψεις 45 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων...

To Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων πε...

Προσλήψεις καθαριστριών στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων...

To Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΟΧ μέχρι...

Θέσεις 3 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων...

Το γενικό νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 καθαριστών με διάρκεια σύμβασης μέχρι της 3...