Προσλήψεις 19 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 19 ατόµων...

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο ΓΝ Ρεθύμνου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 5 ατόµων ...

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Γ.Ν. Ρεθύμνου...

Tο Γ.Ν. Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συ...

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 8 ατόµων ...