Προσλήψεις 24 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών...

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ έως τις 31/12/2018. Δ...

Πρόσληψη τριών γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών...

Στην προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, προχώρησε το Πανεπιστημι...