Προσλήψεις 3 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας...

To Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ...

Προσλήψεις οκτώ ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπ...