Προσλήψεις 14 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Καστορίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων...