Πρόσληψη προσωπικού φύλαξης στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου...

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι...

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων ...

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου...

Το γενικό νοσοκομείο Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι...