Προσλήψεις 22 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 22 ατόμων...

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στο Γ. Ν Ημαθίας...

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Νοσηλευτική Μονάδα Βέροιας προκηρύσσει την πλήρωση  θέσεων ειδικευμέν...