Προσλήψεις 2 ατόμων στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων...

Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόν...

Εγκαίνια Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στην Κέρκυρα...

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εγκαινιάζει την Πέμπτη 16 Μαΐου το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναι...