Ανοιχτή πρόσκληση για την πρόσληψη Διοικητών σε Κέντρα Υποδοχής...

Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών των Κέντρ...

Yπ. Εσωτερικών: Μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής...

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να καλύψει τις αυξηµένες υπηρεσιακές του ανάγκες στη νεοσυσταθείσ...