ΔΕΗ: Προσλήψεις 63 ατόμων στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίας...

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αρ...

ΔΕΗ: Προσλήψεις 62 ατόμων στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίας...

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αρ...