Π. Θεσσαλίας: «Κατασκευή Γέφυρας Πρόδρομου στον ποταμό Καλέντζη»...

Στη φάση της υλοποίησης εισέρχεται μετά την έγκριση συμβασιοπόιησης του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστ...

Π. Θεσσαλίας: «Γέφυρα» Καρδίτσας – Μακρυχωρίου με 1,6 εκατ. ευρώ...

Δημοπρατείται μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας η «Κατασκευή Γέφυρας Προδρόμου στον ποταμ...