Γαστρο-ισοφαγική παλινδρόμηση: Η μακροχρόνια χρήση φαρμάκων διπλα...

Η μακρόχρονη χρήση μιας κατηγορίας φαρμάκων (αναστολέων αντλίας πρωτονίων), που χρησιμοποιούνται ευρ...

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Τέσσερα παράξενα σημάδια...

Μπορεί το «σήμα κατατεθέν» της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης να είναι η καούρα, δεν είναι όμως αυτ...