Προκήρυξη θέσης υπαλλήλων στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (αιτή...

Σύμφωνα με το Α.Π. 2773/12-4-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Πρόγραμμα γαλλοφωνίας για δημοσίους υπαλλήλους – Πώς υποβάλ...

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Γαλλοφωνίας 2015-2018, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής ...