Κατατέθηκε ν/σ για εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων στη γαλλική γλώσ...

Νομοσχέδιο για την επέκταση, εμβάθυνση και υποστήριξη της γαλλικής γλώσσας κατατέθηκε στην Βουλή από...

ΥΠΕΣΔΑ: Καταγραφή δημοσίων υπαλλήλων που χειρίζονται ζητήματα χρη...

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας...

Πρόγραμμα επιμόρφωσης υπαλλήλων στη γαλλική γλώσσα – Πώς να...

Σε εφαρμογή της επέκτασης του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και του ...

Δημόσια Διοίκηση: Επιμόρφωση υπαλλήλων στη Γαλλική γλώσσα και ορο...

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλ...