Συγκέντρωση έξω από τα Factory Outlet που θα ανοίξουν σήμερα...

Συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις και οι κινητοποιήσεις που έχουν σαν πεδίο εξέλιξής τους τα εργασιακά ...

Συγκέντρωση έξω από τα Factory Outlet που θα ανοίξουν ημέρα αργία...

Συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις και οι κινητοποιήσεις που έχουν σαν πεδίο εξέλιξής τους τα εργασιακά ...

Συγκέντρωση έξω από τα Factory Outlet που θα ανοίξουν ημέρα αργία...

Συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις και οι κινητοποιήσεις που έχουν σαν πεδίο εξέλιξής τους τα εργασιακά ...