Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας...

Σύμφωνα με το Α.Π. 2865/24.04.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας...

Σύμφωνα με το Α.Π. 2023/20.03.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Πρόσληψη στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας...

Σύμφωνα με το Α.Π.7108/13.10.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...