Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης...

Σύμφωνα με το Α.Π.4627/26-06-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσηs (ETF)...

Σύμφωνα με το Α.Π.2053/21-03-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (εγκύκλιος)...

Εγκύκλιο για την προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης,εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικ...