Οι Περιφέρειες συζητούν για την “Έξυπνη Εξειδίκευση”...

Σε συνάντηση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization) συμμετείχε η Π...

Ν. Αιγαίο: Ειδικός στόχος της Ε.Ε ο τουρισμός το 2014-2020...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στηρίξουν τον τουρισμό ως ειδικό ...