Ρόδος: Διαμαρτυρία στον ΟΑΕΔ για τις καθυστερήσεις στα επιδόματα...

Σε διαμαρτυρία στον ΟΑΕΔ της Ρόδου για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή των επιδομάτων ανεργία...

2 εποχικοί εργάτες στην αρχαία Καρθαία Κέας (Προκήρυξη)...

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για 2 ειδικευμέ...

Τα κριτήρια των προσλήψεων για 10.000 εποχικούς σε ΟΤΑ...

Την προκήρυξη για τις προσλήψεις 10.000 ανέργων που θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στον ΟΑΕΔ προκε...