ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος βάζει «φρένο» στις επιλογές προϊσταμένων δήμων...

Εγκύκλιος με παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α...

Επιλογές προϊσταμένων: Ξεκινούν άμεσα από το υπουργείο Διοικητική...

Από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία επιλογής προϊσ...