Προκήρυξη θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ENISA...

Σύμφωνα με το Α.Π. 5063/11-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ENISA...

Σύμφωνα με το Α.Π. 4775/02-07-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ENISA...

Σύμφωνα με το Α.Π. 4479/20-06-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΕNISA...

Σύμφωνα με το Α.Π. 4249/13-06-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Π. Κρήτης: Εορτάστηκαν τα 10 χρόνια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ορ...

Τα δέκα χρόνια από την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού του ENISA στο Ηράκλειο εορτάστηκαν σήμερ...