ΥΠΔΜ: Αναγκαία η γρήγορη απορρόφηση κονδυλίων για την ολοκληρωμέν...

Με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για τις ψηφιακές τεχνολογίες και αντιπρόεδρο της Ευρωπ...

Ξεκίνησε η διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών στο Δημόσιο...

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.), θέτει σε λειτουργία το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Σ...