ΕΦΑ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης (προκήρυξη)

Η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

3 εβδομάδες ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

1 μήνα ago

Προσλήψεις εργατών στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την πρόσληψη λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών…

3 μήνες ago

Προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

4 μήνες ago

Προσλήψεις 5 συμβασιούχων στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας μιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

8 μήνες ago

Προσλήψεις 5 ατόμων στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την ρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

8 μήνες ago

Προσλήψεις 5 ατόμων στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,…

9 μήνες ago

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

ΗΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του…

12 μήνες ago

Προσλήψεις 2 εργατών στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών…

12 μήνες ago

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης (προκήρυξη)

Η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των…

1 έτος ago

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης

Η ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων (ΤΕ Συντηρητών-ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ΥΕ Εργατών), με σύμβαση…

1 έτος ago

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονικης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 1 «Ανάδειξη Αρχαιολογικού…

1 έτος ago