ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

Η ΕΦΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

2 εβδομάδες ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

Η ΕΦΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την…

4 μήνες ago

Προσλήψεις 9 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

Η ΕΦΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την…

10 μήνες ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

Η ΕΦΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση…

11 μήνες ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

Η ΕΦΑ Μεσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

1 έτος ago

Προσλήψεις 8 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

H ΕΦΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

1 έτος ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

H EΦΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

1 έτος ago

Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

H ΕΦΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

1 έτος ago

Προσλήψεις 5 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

Η ΕΦΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ αρχαιολόγου και τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

2 έτη ago

Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ΔΕ Εξειδικευμένου Εργατοτεχνίτη και ελλείψει αυτού ΥΕ Εξειδικευμένου Εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

2 έτη ago

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών…

2 έτη ago

Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

Η ΕΦΑ Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατοτεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την…

3 έτη ago