Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομ...

Σύμφωνα με το Α.Π. 7065/12-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Θέση εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνι...

Σύμφωνα με το Α.Π. 6084/12-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...