ΕΛΠΕ: Σημαντικό βήμα η σύμβαση με TOTAL και EDISON...

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ δηλώνει την ευαρέσκειά του για την επιτάχυνση των διαδικασιών στο τομέα έρευνας και εκ...

Σύμβαση με Total και Edison για αναζήτηση πετρελαίου στη Κέρκυρα...

Διεθνή διάσταση παίρνει πλέον η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Για πρώτη φορά...