Δ. Πατρέων: Μαθητές καταθέσουν προτάσεις για τα προβλήματα μετακί...

Ειδικές εκδηλώσεις όπου θα παρουσιαστούν οι προτάσεις των ομάδων των μαθητών από το 11ο Γυμνάσιο, το...

Δ. Πατρέων: Mαθητές καταθέτουν προτάσεις για τα προβλήματα μετακί...

Στη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπου θα παρουσιαστούν οι προτάσεις των ομάδων των μαθητών από το 11ο Γυμν...