ΥΠΑΝ: Έως το 2018 η υποχρεωτική χρήση συστήματος κλήσης έκτακτης...

Κανονισμός για την υποχρεωτική χρήση πανευρωπαϊκού συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης (eCall) θα τεθ...

Υπηρεσία e-call: Το ευφυές σύστημα μεταφορών που θα εφαρμοστεί σ...

Από το 2017, όλα τα καινούργια αυτοκίνητα στην Ευρώπη θα έχουν το ειδικό σύστημα e-Call, με το οποίο...