ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου…

6 μήνες ago

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

1 έτος ago

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Το  Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» θα προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ…

3 έτη ago

Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου…

3 έτη ago

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου…

5 έτη ago

Τελευταία ημέρα αιτήσεων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Τελευταία ημέρα αιτήσεων σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την…

5 έτη ago

12 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης « Ο Άγιος…

7 έτη ago

6 προσλήψεις στο δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών…

7 έτη ago

Δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης: 4 θέσεις εργασίας

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός», προκήρυξε 4 θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο…

7 έτη ago

Θεσσαλονίκη: Μία θέση εργασίας στο δημοτικό βρεφοκομείο «Ο Άγιος Στυλιανός»

Το δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2)…

7 έτη ago