ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

O Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…

2 εβδομάδες ago

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων (προκηρύξη)

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση…

1 μήνα ago

Προσλήψεις 8 συμβασιούχων στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 8 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών…

3 μήνες ago

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΠΕΝΤΕ (5) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση…

4 μήνες ago

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων (προκήρυξη)

Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο άτομων, ενός ΤΕ Εργοθεραπευτή, και…

6 μήνες ago

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 5 συμβασιούχων στο Δ. Τρικάλων

Ο Δήμος Τρικάλων γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση…

6 μήνες ago

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 2 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών πολιτικής…

8 μήνες ago

Προσλήψεις 23 ατόμων στο Δ. Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 23 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την…

9 μήνες ago

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…

10 μήνες ago

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων ανά κατηγορία/ειδικότητα, αριθμού…

11 μήνες ago

Προσλήψεις 72 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων για την…

1 έτος ago

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 14 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…

1 έτος ago