Πρόσληψη οδηγού αυτοκινήτου στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

Ο δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...

Πρόσληψη οδηγού στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

Ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρ...

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη προ...

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη προ...

Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη, με...

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

O δήμος Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ 8 μηνών. Ειδικότητες: ΠΕ ...

Προσλήψεις 6 καθηγητών μουσικής στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

O πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμο Πύδνας-Κολινδρού ανακοινώνει την  πρόσληψη καλλιτεχν...

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύδνας-Κολινδρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – ...

Προσλήψεις καθαριστριών στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

O δήμος Πύδνας-Κολινδρού εγκρίνει την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου Σ.Μ.Ε για το σ...

Προσλήψεις καθαριστριών στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

Ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού εγκρίνει την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου Σ.Μ.Ε για το σ...

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Πύδνας-Κολινδρού...

Ανακοινώνεται πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων (Κ...
Σελίδα 1 απο 3123 »