ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 26 ατόμων στο Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή…

3 μήνες ago

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Μαρκόπουλου-Μεσογαίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) επί ωρομισθία, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την…

9 μήνες ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ∆ΕΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)…

9 μήνες ago

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Μαρκοπούλου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…

10 μήνες ago

Προσλήψεις 4 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Μαρκοπούλου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο) επί ωροµισθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων, για την…

11 μήνες ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά…

1 έτος ago

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ.∆.Ε.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 15…

1 έτος ago

Προσλήψεις 31 ατόμων στο Δήμο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

Ο Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ…

1 έτος ago

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ∆ΕΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)…

2 έτη ago

Mε 52 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει ο Δ. Μαρκοπούλου

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η 14η συνεδρίαση έτους 2020 του του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, την Τετάρτη, 11-11-2020 και ώρα 18.00.…

2 έτη ago

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Μαρκοπούλου (ημερήσια διάταξη)

Ο Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας ανακοινώνει ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δέκατη…

2 έτη ago

Προσλήψεις 6 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

Ο Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας γνωστοποιεί την πρόσληψη έξι (6) ατόµων κλάδου Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου…

2 έτη ago