ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Δωδώνης

Ο Δήμος Δωδώνης γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη…

6 μήνες ago

Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Δωδώνης

Ο Δήμος Δωδώνης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων, διαφορών…

2 έτη ago

Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Δωδώνης

O Δήμος Δωδώνης ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση…

2 έτη ago

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Δωδώνης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων…

3 έτη ago

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Δωδώνης

O δήμος Δωδώνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων (ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών…

4 έτη ago

Προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων στο Δ. Δωδώνης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών…

4 έτη ago

Πρόσληψη καθαριστή στο Δ. Δωδώνης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δωδώνης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την…

5 έτη ago

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Δωδώνης

Aνακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 10 ατόμων, ειδικότητας ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων…

5 έτη ago

Προσλήψεις 2 χειριστών μηχανημάτων στο Δ. Δωδώνης

Ο Δήμος Δωδώνης Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων (Χειριστών Μηχανημάτων Έργων)…

5 έτη ago

Πρόσληψη Πολιτικού Μηχανικού στο Δ. Δωδώνης

Aνακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου ∆ωδώνης, που εδρεύει στην…

5 έτη ago

Φόβος και τρόμος στη Δωδώνη από επιθέσεις λύκων

Καθημερινές τείνουν να γίνουν οι επιθέσεις λύκων σε χωριά και οικισμούς του Δήμου Δωδώνης, με αποτέλεσμα ο κτηνοτροφικός κόσμος να…

5 έτη ago

Νέα Οδός: Σε ποιους δήμους ζητά προσλήψεις

Σε προσλήψεις προσωπικού, σε θέσεις που βρίσκοται εντός των ορίων δύο Δήμων, προχωρά η «Νέα Οδός», ενημερώνοντας ταυτόχρονα: «Οι προσδοκίες…

5 έτη ago