ΔΕΥΑ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΔΕΥΑ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 ατόμων στη ΔΕΥΑ Σελίνου

Η ΔΕΥΑ Σελίνου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…

7 μήνες ago

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στη ΔΕΥΑ Σελίνου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών…

3 έτη ago

Πρόσληψη διευθυντή στη ΔΕΥΑ Σελίνου

Γνωστοποιείται η πλήρωση της Οργανικής Θέσης του Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους…

4 έτη ago

Πρόσληψη διευθυντή στη ΔΕΥΑ Σελίνου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σελίνου Νομού Χανίων (ΔΕΥΑ Σελίνου) ανακοινώνει την πλήρωση της Οργανικής Θέσης του Γενικού Διευθυντή της…

4 έτη ago

Προσλήψεις 2 ατόμων στη ΔΕΥΑ Σελίνου

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων (ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων)…

4 έτη ago

Πρόσληψη υδραυλικού στη ΔΕΥΑ Σελίνου

Aνκοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού…

5 έτη ago

Πρόσληψη 3 ατόμων στην ΔΕΥΑ Σελίνου Χανίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σελίνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων…

5 έτη ago