ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

11.11.2022 | 14:11

Επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου από το Ελληνικό Δημόσιο

Το 10ετές ομόλογο επανεκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου θα διενεργηθεί έκτακτη δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 1,75%, λήξης 18 Ιουνίου 2032, σε άυλη μορφή, ISIN GR0124038721. Σκοπός της επανέκδοσης είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στη συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση. […]