Εισήγηση Αλεξάκη για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας κα...

Τα θέματα που αφορούν το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για τη νέα Προγρα...

Περιφέρεια Κρήτης: Εκπροσωπεί την Ελλάδα & τις Ελληνικές Περ...

Με ομόφωνη απόφαση τους οι Ελληνικές Περιφέρειες που συμμετέχουν στην 44η Γενική Συνέλευση της CRPM ...