Ευρωπαϊκή Αποκεντρωμένη Ημέρα Δράσης κατά της CETA...

H κοινωνία των πολιτών, τα κινήματα βάσης, τα εργατικά κινήματα, οι αγρότες, οι περιβαλλοντικές και ...

Μια μικρή τοπική κυβέρνηση του Βελγίου μπλοκάρει τη CETA για όλη ...

Η άρνηση των Βαλόνων θέτει σε κίνδυνο την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και του Καναδά, η ο...

Διαδήλωση κατά των ληστρικών συμφωνιών TTIP, CETA, TiSA...

Σε διαδήλωση, στη συμβολή των οδών Ερμού και Νίκης, το ερχόμενο Σάββατο, 8 Οκτωβρίου, καλεί η Ελληνι...

Ποιοι είναι οι 33 ΟΤΑ – ελεύθερες ζώνες από TTIP & CET...

Πληθαίνουν διαρκώς οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παίρνουν θέση απέναντι στη Διατλαντική Συ...