Δωρεά 2 εκ. ευρώ για τη φιλοξενία των προσφύγων ενέκρινε η CEB...

Δωρεά ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για την φιλοξενία των προσφύγων, ενέκρινε η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβο...

Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Δωρεά 2,5 εκατ. ε...

Δωρεά ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για την φιλοξενία των προσφύγων, ενέκρινε η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβο...