Πρόσκληση για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο ΑΕΙ Πειραιά...

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Α.Ε.Ι. Πειραιά ...

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού ΕΚΠΑ, ΕΜΠ και Πανεπιστη...

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) για τα Πα...