Διακήρυξη αρχών της «Αυτοδιοικητικής συνεργασίας στην Κεντρική Μα...

Παραθέτουμε όλο το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης της αυτοδιοικητικής κίνησης «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕ...