Δ. Πεντέλης: Αιτήσεων για τη δράση «αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τρ...

Ο Δήμος Πεντέλης στο πλαίσιο του συνεχούς ενδιαφέροντος για τους Δημότες του, σας ενημερώνει ότι βρι...

Υπ. Οικονομίας : Αίτηση χρηματοδότησης για την ενίσχυση της Αυτοα...

Το  «Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης» (επισύναψη) για τους ενδιαφερόμενους της δρά...