Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή –Πώς εκδίδεται (αποφάσεις)...

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγ...

Δήμος Κηφισιάς: Προσφέρει δωρεάν το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή...

Ο Δήμος Κηφισιάς προσφέρει για δεύτερη χρονιά δωρεάν τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. (Ατομικού Δελτίου Υγ...