Διαγραφή προκαταβολής φόρου σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικ...

Εγκύκλιο σχετικά με τη διαγραφή προκαταβολής σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης, εξ...

Σχετικά με τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε (εγκύκλιος)...

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε., σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε...

Δεν επιβάλλεται φόρος για «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε κεφ...

Εγκύκλιο, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, με την οποία διευκρινίζεται ότι κατά τη «μετατροπή» ατομ...